Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej sp. z o.o.

Metalizacja ABS i ABS/PC

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej sp. z o.o.

Oferta firmy

Firma ZEM (Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej  Sp. z o.o.)  zajmuje się wykonywaniem powłok galwanicznych na stali oraz metalizacją tworzyw sztucznych ABS oraz  ABS z PC.

  • Metalizacja tworzywa ABS oraz kompozytu ABS z PC
  • Linia technologiczna PUB - Cynk oraz stopowy cynk/nikiel
  • Cynk alkaliczny, automat zawieszkowy
  • Malowanie proszkowe
  • Testy powłok w komorze solnej
  • Testy jakościowe w laboratorium chemicznym

Metalizacja -  Metalizacja tworzyw ABS i ABS/PC-  opatentowany proces NeoLink, nowa technologia metalizacji tworzywa ABS oraz kompozytu ABS/PC. Metalizowane tworzywa mają szerokie zastosowanie dla przemysłu automotive, AGD, artykułów łazienkowych, meblarstwa oraz kosmetyków. Nasza linia umożliwia wykonanie kilkuwarstwowego pokrycia metalicznego z wykończeniem chromem błyszczącym. Kolejność jak i struktura pokrycia zapewniają najlepszą ochronę antykorozyjną oraz walory estetyczne.


null


Cynk słabo kwaśny - to proces galwaniczny mający na celu pokrycie powierzchni detali stalowych powłoką cynku z pasywacją białą Cr 3+ z uszczelnieniem w celu ochrony przed korozją. Cechy jakościowe powłoki to doskonały połysk, duża wgłębność oraz bardzo wysokie odporności antykorozyjne, 200 godz. do korozji białej, 400 godz. do korozji czerwonej.


linia cynk


Cynk alkaliczny -   to proces galwaniczny mający na celu pokrycie powierzchni detali stalowych cienką powłoką cynku z pasywacją białą Cr 3+, w celu ochrony przed korozją. Usługa realizowana jest na automacie zawieszkowym. Cechy jakościowe usługi to estetyczny wygląd  powłoki, duża wgłębność, odporność antykorozyjna min. 96 godz. do korozji białej i 196 godz. do korozji czerwonej.

Malowanie proszkowe - jest procesem polegającym na nanoszeniu farby w postaci proszku metodą  natrysku elektrokinetycznego na elementy stalowe pokryte powłoką cynku. Grubość uzyskanej warstwy jest porównywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej. Cechy jakościowe usługi to wysoka odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne oraz efektowny wygląd.


malowanie proszkowe


Komora solna –Testy sprawdzające wytrzymałość  w komorze solonej do białej oraz czerwonej korozji. Dokładne badanie detali wg najwyższych norm.


komora solna


Laboratorium - Procesy oraz detale są nadzorowane w trakcie całego procesu technologicznego przez laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy i pomiarowy, taki jak: Titrando 888 Metrohm, Couloscope Fischer, X-Ray Fischer, Spektrometr UV-vis, Spektrometr absorpcji atomowej AAS Perkin Elmer.

Doświadczona kadra wykonuje analizy składu chemicznego kąpieli, pomiary grubości powłoki i potencjału elektrochemicznego STEP zgodnie z metodą kulometryczną, testy szoku termicznego itp.


xray badania grubości