Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej sp. z o.o.

Metalizacja ABS i ABS/PC

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej sp. z o.o.

Laboratorium

Możliwości pomiarowe laboratorium

Analiza składu kąpieli galwanicznych metodą miareczkową

 • Kąpiel słabo-kwaśna
 • Kąpiel alkaliczna (Zn i Zn/Ni)
 • Nikiel
 • Miedziowanie
 • Chromowanie
 • Trawienie
 • Odtłuszczanie

Badanie metodą wagową

 • Uszczelnianie
 • Stężenie procentowe kwasów

Pomiar grubości i składu powłoki metodą Fluorescencji Rentgenowskiej (X-Ray)

 • Metoda nieniszcząca (małe detale)

Testy pokryć galwanicznych

 • Odporność temperaturowa
 • Shock test

 Metoda niszcząca 

 • Pomiar grubości powłoki składającej się z kilku warstw - Couloscope
 • Pomiar różnicy potencjału STEP miedzy powłokami Ni

Analiza składu kąpieli metodą Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej (AAS)

Ścieki przemysłowe

 • Oznaczenie zawartości metali ( metoda fotometryczna)

Jeżeli zapytanie będzie dotyczyło analizy nie ujętej w zestawieniu, prosimy o kontakt.